Hicr surəsi

15:29

Mən ona surət verib ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona (ibadət yox, tə´zim məqsədilə) səcdə edin!"