Hicr surəsi

15:2

Kafirlər (qiyamət günü), yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər!