Hicr surəsi

15:18

Lakin (şeytanlardan) kim (mələklərin söhbətinə) xəlvəti qulaq assa, onu odlu bir axan ulduz (məş´əl) tə´qib edər (və üstünə düşüb yandırar).