Həşr surəsi

59:1

Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şə´ninə tə´riflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!