Həcc surəsi

22:64

Göylərdə və yerdə nə varsa, Hamısı Onundur (Onun qüdrətindən yaranmış əsərdir). Həqiqətən, Allah ehtiyacsızdır, (hər çür) şükürə, tə´rifə layiqdir! (Hər işi bəyəniləndir!)