Həcc surəsi

22:51

Ayələrimizdən (Qur´anı batil etməkdən) ötrü sə´y göstərib (Peyğəmbəri) aciz etmək istəyənlərə (yaxud Peyğəmbəri məğlub etməklə xalqı imandan döndərməyə cəhd edənlərə) gəldikdə isə, məhz onlar cəhənnəmlikdirlər!