Həcc surəsi

22:44

Mədyən əhli də (peyğəmbərlərini təkzib etmişdi). Musa da (Fir´onun özü və camaatı tərəfindən) yalançı sayılmışdı. Kafirlərə (bir qədər) möhlət verdim, sonra onları (əzabla) yaxaladım. (Bir görəydin, küfr etdiklərinə, peyğəmbərləri yalançı sayıb inkar etdiklərinə görə) Mənim onları inkar etməyim necə oldu! (Onlara verdiyim ne´məti müsibətlə əvəz etdim!)