Həcc surəsi

22:43

İbrahim tayfası da, Lut qövmü də,