Həcc surəsi

22:24

Onlar (dünyada) təmiz (pak) sözə (la ilahə illallaha, yaxud Qur´ana) müvəffəq olmuş, həm də Allahın bəyəndiyi yola (islama) yönəldilmişlər.