Həcc surəsi

22:19

Rəbbi barəsində mübahisə aparan bu iki zümrə (mö´minlər və kafirlər bir-birinə) düşməndir. Onu inkar edənlər üçün atəşdən paltar biçilmişdır; başlarına da qaynar su töküləcəkdir.