Haqqə surəsi

69:8

İndi sən onlardan heç bir əsər-əlamət görə bilərsənmi?!