Haqqə surəsi

69:51

Doğrudan da, bu (Qur´an) gerçək bir həqiqətdir.