Haqqə surəsi

69:50

Şübhəsiz ki, bu (Qur´an) kafirlər üçün bir peşmançılıqdır (ona inanmadıqlarına görə qiyamət günü böyük zərər çəkəcəklər).