Haqqə surəsi

69:48

Şübhəsiz ki, bu (Qur´an) müttəqilərə bir öyüd-nəsihətdir.