Haqqə surəsi

69:47

Və heç biriniz də (Bizim əzabımızı) ondan dəf edə bilməzdiniz.