Haqqə surəsi

69:46

Sonra onun şah damarını qopardardıq!