Haqqə surəsi

69:44

Əgər o (Peyğəmbər) özündən bə´zi sözlər uydurub Bizə isnad etsəydi,