Haqqə surəsi

69:43

O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.