Haqqə surəsi

69:42

O, kahin sözü də deyildir! Nə az düşünürsünüz!