Haqqə surəsi

69:41

O, şair sözü deyildir! Nə az inanırsınız!