Haqqə surəsi

69:4

Səmud da, Ad da (ürəkləri dəhşətə salan) o qiyaməti yalan saymışdılar!