Haqqə surəsi

69:37

Onu ancaq günahkarlar yeyər!"