Haqqə surəsi

69:36

İrindən başqa bir yeməyi də yoxdur.