Haqqə surəsi

69:35

Bu gün bax burda onun yaxın bir dostu yoxdur.