Haqqə surəsi

69:33

Çünki o, böyük olan Allaha inanmırdı.