Haqqə surəsi

69:32

Daha sonra onu yetmiş arşın uzunluğunda zəncirlə bağlayın!