Haqqə surəsi

69:30

(Allah dərgahından belə bir nida gələcəkdir: ) "Onu tutub qandallayın!