Haqqə surəsi

69:29

Mülküm (səltənətim) də məhv olub getdi!"