Haqqə surəsi

69:26

Hesabımın nə olduğunu bilməyəydim!