Haqqə surəsi

69:23

(Elə bir Cənnət ki, onun) meyvələri çox yaxındadır (mö´minlər onlardan ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da yeyə biləcəklər).