Haqqə surəsi

69:22

Yüksək bir Cənətdə olacaqdır.