Haqqə surəsi

69:21

Bundan belə o, xoş güzəran içində,