Haqqə surəsi

69:15

Məhz o gün (vaqe olacağına heç bir şübhə olmayan) qiyamət qopacaqdır!