Ğaşiyə surəsi

88:9

(Dünyadakı) zəhmətindən razı qalacaq;