Ğaşiyə surəsi

88:8

(O gün) bir çox üzlər sevinəcək;