Ğaşiyə surəsi

88:7

(O yemək onlara) nə qüvvət verər, nə də aclıqdan qurtarar.