Ğaşiyə surəsi

88:6

Onların yeməyi (zəhərdən və acı) zəri´dən başqa bir şey olmayacaqdır.