Ğaşiyə surəsi

88:5

Və onlara qaynar bulaqdan (su) içirdiləcəkdir.