Ğaşiyə surəsi

88:26

Onlarla haqq-hesab çəkmək də Bizə aiddir!