Ğaşiyə surəsi

88:25

Şübhəsiz ki, onların axır dönüşü Bizədir!