Ğaşiyə surəsi

88:24

Allah onu ən böyük əzaba (axirət əzabına) düçar edər!