Ğaşiyə surəsi

88:23

Lakin kim (imandan) üz döndərib (Qur´anı) inkar etsə