Ğaşiyə surəsi

88:22

Sən onların üzərində hakim deyilsən!