Ğaşiyə surəsi

88:2

(O gün) bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq;