Ğaşiyə surəsi

88:19

Dağlara (baxmırlar ki) necə dikəldilmişdir?