Ğaşiyə surəsi

88:18

Göyə (baxmırlar ki) necə ucaldılmışdır?