Ğaşiyə surəsi

88:17

Məgər dəvəyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdır?