Ğaşiyə surəsi

88:16

Və döşənmiş (nəfis) xalılar vardır!