Ğaşiyə surəsi

88:15

Bir-birinin yanına düzülmüş (yumşaq) balışlar