Ğaşiyə surəsi

88:14

(Çeşmələr kənarında) piyalələr;